Generel veřejného osvětlení je základní směrnicí pro plánování rozvoje veřejného osvětlení v daném městě či v obci.

Skládá se z textové a mapové části.

Generel veřejného osvětlení je hlavním souborem pravidel, požadavků zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení.

Hlavní součástí generelu veřejného osvětlení je přiřazení tříd osvětlení jednotlivým osvětlovaným pozemním komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna. Z přiřazených tříd osvětlení vyplývají světelnětechnické požadavky na osvětlení.

Generel veřejného osvětlení vychází především z údajů pasportu místních komunikací a silničních průtahů, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu a z platných technických norem.

Generel je podkladem správce

veřejného osvětlení při zadávání

konkrétních úkolů projekčním,

elektromontážním a stavebním

organizacím.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@ecoledsol.cz nebo tel. 235 097 611.

Případně vás rádi uvítáme osobně na některé z našich poboček.

Praha | Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 | po – pá: 9 – 18 | +420 235 097 611 | info@ecoledsol.cz
Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno – Přízřenice | po – pá: 8 – 17 | +420 544 526 860 | info@ecoledsol.cz
Most | Čsl. armády 1291, obj. kasáren, 434 01 Most | po – pá: 8 – 17 | +420 728 322 864 | info@ecoledsol.cz
Havířov | Moskevská 24a/1440, 736 01 Havířov | +420 606 066 214 | palencar@exx.cz
Bratislava | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 8 – 17 | info@exx.sk