co to je přenesená správa?

Přenesená správa představuje modernizaci osvětlovací soustavy bez vstupní investice a současně přináší optimalizaci nákladů na údržbu a energii.

Uživatel osvětlovací soustavy uzavře nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem a údržba osvětlovací soustavy, včetně úhrady nákladů za energii. Nájemné po výměně osvětlovací soustavy (zahrnující platbu za energii) je nižší než stávající výše plateb za energii a údržbu původní osvětlovací soustavy. Rozsah přenesené správy je možno sjednat individuálně dle potřeb uživatele.

Doba nájmu se odvíjí od rozsahu výměny a výše investice; u veřejného osvětlení je to zpravidla 10 let. Po skončení nájmu dochází k převodu soustavy do vlastnictví uživatele za 1Kč.

firma ECO LED SOL s.r.o. v roli správce osvětlovací soustavy zajišťuje:

 • Audit aktuálního stavu světelné soustavy
 • Demontáž a ekologickou likvidaci stávající osvětlovací soustavy
 • Dodávku a montáž nové osvětlovací soustavy
 • Standardní údržbu a servis nové osvětlovací soustavy
 • Úhradu elektrické energie na provoz nové osvětlovací soustavy

Největší úspory při výměně

světelné soustavy je možno docílit

pomocí svítidel s LED technologií.

Mezi hlavní přednosti LED svítidel patří:

 • Snížení nákladů na energii a údržbu při zachování normativních hodnot osvětlenosti až o 85%
 • Výborné podání barev Ra (CRI)
 • Minimální pokles svítivosti po dobu života
 • Snadné ovládání, vypínání, zapínání bez vlivu na životnost zdroje
 • Dlouhá životnost
 • Zachování 100% výkonu i v mrazech

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@ecoledsol.cz nebo tel. 235 097 611.

Případně vás rádi uvítáme osobně na některé z našich poboček.

Praha | Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 | po – pá: 9 – 18 | +420 235 097 611 | info@ecoledsol.cz
Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno – Přízřenice | po – pá: 8 – 17 | +420 544 526 860 | info@ecoledsol.cz
Most | Čsl. armády 1291, obj. kasáren, 434 01 Most | po – pá: 8 – 17 | +420 728 322 864 | info@ecoledsol.cz
Havířov | Moskevská 24a/1440, 736 01 Havířov | +420 606 066 214 | palencar@exx.cz
Bratislava | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 8 – 17 | info@exx.sk